TEC vandmølleprojekt

TEC vandmølleprojekt

Niveau: EUD, grundforløb 1

Tid: 3 uger

 

Praktisk arbejde:

Byg et vandmølle skovlhjul i et udvalg af materialer

Teoretisk arbejde:

Anvend praktisk matematik til at finde omkreds, placering af skovle, størrelse af huller etc. Lær om håndværk og livsbetingelser der leder op til den industrielle revolution. Lær om danske vandmøller og deres betydning for socioøkonomisk udvikling.

Sekundær teoretisk viden der kan inddrages efter behov:

Turbiner, elproduktion, vandmiljø, vandkvalitet, vandrensning, liv i og omkring vand (rotter og rottebekæmpelse).

Udfordringen var at lave engagerende undervisning til en gruppe elever på TEC Gladsaxe. Eleverne kommer med forskellige forudsætninger og er på grundforløbet sat sammen på tværs af efterfølgende studieretning. Det er derfor ønskeligt at så mange fag som muligt indgår i et længere emnearbejde.