UV filosofi

Undervisningsfilosofi og praksis

Inspiration og obstruktion går ofte hånd i hånd

Når du som lærer kommer ind i en ny klasse, kan du godt 'tage ja-hatten på' og 'tænke positivt', men i min erfaring fører denne tilgang til større katastrofer lige så snart dine lyserøde briller dugger til med virkelighedens farvesprøjt.

 

Det er ønskeligt at nå ned til en forståelse af den enkeltes erkendelsesmæssige make-up, men det er ikke altid muligt i praksis at tillbrige nok kvalitetstid med eleverne til at nå til en en individuel UV-model der virker i praksis. Ud over de rent ressoucemæssige problemer med tid og omstændigheder, kan eleverne have sat sig fast i en gruppedynamik der ikke gør det effektivt at forstå eleven udelukkende ud fra sin egen formåen. de fleste gruppedynamikker der er interessant for en lærer er de der decideret vender sig MOD at forstå eller lære noget.

 

Elever kommer til skolens virkelighed som sociale væsner der søger en plads og et fællesskab. Det er både mest behageligt og mest udbytterigt at elevens sociale sammenhænge støtter op om elevens nysgerrighed og læring, men det er ofte ikke tilfældet. De fleste 'dumme' sociale grupperinger er ekskluderende. "Jeg er mig fordi jeg ikke er dig", og "Vi er os fordi du ikke er os". Til dem begge hører et tillægsudsagn: "Vi er mere værd fordi du ikke er os".

 

I disse sammenhænge er det oftest læreren der er den tydelige 'ikke-os', og derfor bliver læreren og læringen det første offer for at holde den ekskluderende gruppedynamik kørende. Læreren bliver automatisk brugt som en negativ indikator på tilhør til gruppen og tydelig afvisning af lærerens værdi eller kundskaber er adgangsgivende til gruppens gunst.

 

Disse dynamikker er ikke ukendte i andre af livets sammenhænge, men i klasseværelset er det essentielt at læreren vinder rummet tilbage fra dumhedens klør. Ellers vil undervisningsrummet være begrænset af hvad elevernes sociale grupperinger tillader af interaktion med en autoritet, og det er ikke godt for nogen.

 

Der er flere måder at arbejde med et således værdiladet rum, og de går alle via venlighed og kontakt uden om dumhedens fællesskaber. Der er ikke nogen vej igennem det. Hvis du som lærer går i dialog med dumhedens dialogrum bliver du spist - enten af dumhedens logik eller af den latente magtenergi der altid findes lige under overfladen i ubevidst styrede fællesskaber. Dumhedens rum er i sidste ende altid styret af frygt.

 

For at manøvrere i klasselokalet er det vigtigt at holde sine voksenværdier og sin grundenergi, sin udviklede menneskelighed, fri af elevernes forsøg på at få få læreren ind under dumhedens fællesskabs hat. Det vigtigste værktøj her er meditation, der kan læres på alle nærliggende aftenskoler, og en vished om at man ikke selv længere er underlagt ungdommens fejltrin og angst for at blive afvist af de populære bannerførere.

 

Endvidere er det praktisk at have nogle kategoriseringer der virker når hele lokalet gynger og elevernes fælles ubevidste løber løbsk imellem stolerækkerne. Basis, vej og mål: Hvad er din grundforståelse af situationen som voksen og som 'professionel'? Hvad er vejen fra der hvor klassen er nu til dit mål? Og hvad er dit mål? Hvis du svarer det samme som kommunens fagmål for det pågældende aldserstrin er du heldig, men en løgner. Dine mål skal være bredere end det rent faglige, og din forståelse må rumme mere end hvad du har læst i en bog.

 

Hvilket bringer os til næste forhindring: Voksenrummet. Du er med stor sandsynlighed anbragt i et team som du skal koordinere med. Du er ansat under ledere der ofte forventer mere end god undervisning. I er alle underlagt beskrivelser og krav fra stat, kommune eller private aktører såsom bestyrelser etc. Ikke alle voksne vil det bedste. Ikke alle dine kolleger er interesseret i om du lykkes med din undervisning. Mange voksne såkaldt professionelle er aldrig kommet videre end til ubevidst styrede fællesskaber. Det betyder at du ikke kan forvente støtte eller pbakning til reel undervisning. I mange sammenhænge vil forventningen være at du går ind og giver det ubevidste fællesskabs værdier videre i undervisningen. At du viser eleverne at de ikke skal forvente for meget af livet og at voksne lyver og manipulerer lige så slemt som de selv.

 

Det er der ikke noget at gøre ved, du kan ikke både levere god undervisning og vinde over et toksiskt arbejdsmiljø.

 

Jeg inddeler elever i 3 kategorier efter hvor meget de evner at modtage ny information eller indgå i faglige og sociale sammenhænge. På det laveste trin er eleven ikke moden nok til at tage ansvar for egen undervisning, og ethvert pædagogisk forsøg i denne retning ender normalt hurtigt i frustration for både lærer og elev, tæt efterfulgt af skole-hjem samtaler hvor ord som at 'tage sig sammen' og 'koncentrere sig' bliver brugt i flæng, som om det kunne løse alting.

TEC mølleprojekt

Niveau: EUD, grundforløb 1

Tid: 3 uger

 

Udfordringen var at lave engagerende undervisning til en gruppe elever på TEC Gladsaxe. Eleverne kommer med forskellige forudsætninger og er på grundforløbet sat sammen på tværs af efterfølgende studieretning.