ScaleVille

SCALEville, et praktisk og geometrisk projekt

Niveau: EUD, folkeskolens 7. til 10. klassetrin

Tid: 3-5 dage

 

Praktisk arbejde:

Byg et hus i skala 1/25 efter grundplan og fotografier

Teoretisk arbejde:

Måling af afstande; omregning fra skala 1/1 til modellens mål i skala 1/25; udregning af vinkler og længder i tagkonstruktioner (eks. kvardratiske pyramider)

Sekundær teoretisk viden der kan inddrages efter behov:

Emulerig af byggeteknikker; aging af modellens flader;

Projektet er lavet til Brobygningsforløb på teknisk skole og egner sig fint til elever med faglige og sociale udfordringer, da den mangefascetterede tilgang til løsning af opgaverne gør det muligt for alle at være med.